top of page

About me

Orville Nielsen
(CEO)

Vanaf mijn zesde levensjaar werd ik bewust van mijn interesse in sport.
Een jaar later begon ik dan ook met het beoefenen van voetbal.

Mijn deelname daaraan is van extreem positieve bijdrage geweest in mijn leven en ook in mijn ontwikkeling als persoon.

Samenwerken in een team, het onder druk kunnen leiden en presteren zijn los van het zo lang en zo goed mogelijk gezond en fit blijven, de tools waar ik tot de dag van vandaag nog steeds heel veel profijt van heb.

Ik heb er ook leren netwerken, waar ik veel anderen maar in het bijzonder mezelf heb leren kennen.
Het analyseren en delen van datgene wat op sportief gebied mijn meeste interesse geniet, hebben mij uiteindelijk geleid tot het schrijven van blogs.
bottom of page